Resmi Gazete’de bugün (3 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün (3 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir