MTV iki katına çıktı ihracatçıya destek geldi

MTV iki katına çıktı ihracatçıya destek geldi

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba kanun teklifinden ek vergi çıktı. Bir süreden beri beklenen teklifle birlikte, MTV, ÖTV, KKM, taşınmaz istisnaları ve kurumlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre bu yıl deprem bölgesinde yaşayanlar hariç, tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV 6 aylık enflasyon kadar artacak.

2023 yılı için belirlenen genel Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükselirken bu oran bankalar, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak. Hazine’nin borçlanma sınırı üç kat artırılacak.

KKM’nin bireysel kısmı da Hazine’den TCMB’ye geçecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm tedbirlerin kamu kuruluşları tarafından alındığını, afetlerin ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması için gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Güler, ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye’nin bütçesine ilave finansmana ihtiyaç doğduğunu ifade etti. Güler, bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla bazı ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğinin aşikâr olduğunu söyledi.

DÜNYA yazarı Naki Bakır duyurmuştu

DÜNYA’nın 19 Haziran sayısında yer alan Naki Bakır imzalı “Gözler acı reçetede yükün dağılımında” başlıklı analizde, yeni ekonomi yönetiminin gideceği faiz artırımı haber verilirken, kamu mali dengelerini yeniden kurmak için getirilecek yeni vergiler ve vergi artışları da başlıklar halinde sıralanmıştı.

Bu kapsamda; Kurumlar Vergisi oranının yükseltilmesi, araç sahiplerine ek MTV, kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indiriminin yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülmesi, gayrimenkul satış gelirinde KDV istisnasının kaldırılması gibi düzenlemeler, memur maaşlarını düzenleyen torba yasa teklifinde yer aldı.

Cuma günü 14:00’te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması beklenirken şu maddeler yer aldı:

Motorlu Taşıt Vergisinin iki katı ödenecek

AK Parti’nin “Milli Dayanışma Paketi” olarak tanımladığı kanun teklifine göre 6 Şubat depremlerinin yarattığı mali yükün etkisini azaltmak amacıyla kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıt vergisi alınacak.

Örneğin 1-3 yaş arasında 1300 cc’lik motor gücüne sahip bir otomobilin ortalama 2 bin 500 lira olan taşıt vergisi için 2023’te 5 bin lira ödenecek. Kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilecek ve tebliğ edilmiş sayılacak.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

Çevre cezaları 2 katına kadar artırılabilecek

Çevre Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ambalaj, poşet, plastik atık, bitkisel yağ atığı, pil gibi geri dönüştürülebilir ürünlerin geri kazanımı süreçlerinde uygulanan ceza tutarları Cumhurbaşkanı yetkisiyle 2 katına kadar artırılabilecek.

Taşınmaz satışındaki istisnalar kalkıyor

Kurumların taşınmazlarını 2 yıldan önce satmaları halinde doğan kazançlarına uygulanan vergi istisnası kaldırılacak. En az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı ile gerçekleşen kazançtaki istisna ise sürecek.

Hükümet bütçeden 3 kat borçlanabilecek

2023 bütçe kanunu borçlanma limitlerinde de değişikliğe gidilecek ve hükümetin bütçe kanununa göre belirlenen borçlanma sınırı artırılacak. Buna göre deprem afetinin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması net borç kullanımı tutarı 2023 yılı için, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katı olarak uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı akaryakıtta otomatik ÖTV zammını artırabilecek

Kanunla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle benzin ve motorinden alınan ÖTV, 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. Cumhurbaşkanına akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi’ni artırma yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanının bu vergi oranını yarısına kadar artırma yetkisi, 5 katına çıkarılacak.

İşveren 500 LTL asgari ücret desteği

İşverenlere, işgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla ödenen destek devam edecek. 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği desteği sağlanacak.

Kurumlar Vergisi istisnaları kalkıyor

2023 yılı için belirlenen Genel Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak. Bankalar, finansal kiralama, faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için bu oran yüzde 30’a yükseltilecek.

Kurumların girişim sermayesi yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri gelirlere yönelik istisnalar hariç olmak üzere, yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik istisnalar da kaldırılacak. İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı, 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

KKM’de Hazine’nin destek yetkisi TCMB’ye devrediliyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına geçen gerçek kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığı sağlanan destekler Merkez Bankası’na devredilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de Merkez Bankası’na verilecek. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için deprem bölgesine yönelik bir istisna öngörülmüş, ancak diğer düzenlemelerde bir fark öngörülmemiştir. İhtiyaçların büyüklüğü dikkate alındığında arkasının geleceğini düşünüyorum.

Zeki Gündüz: Devamı gelecektir

Değerli Dünya okurları,20 Şubat tarihli yazımda muhtemel vergi alınabilecek kalemleri sizlerle paylaşmıştım. Bu sene sonunda 1,5 trilyon civarında bir bütçe açığı tahmin ediliyor. Bu nedenle de birçok alanda yeni vergilerle karşı karşıya kalınacağı, vergi artışlarının gündeme geleceği aşikârdı. Nitekim bugün (ki bence atılacak adımların ilki mahiyetinde);

-2023 yılı için bir kerelik Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi,

-Kurumlar Vergisi genel oranının %25’e, finans kuruluşları için 30 a çıkarılması,

-Kurumların gayrimenkul satış kazançları istisnasının kaldırılması, (İhracat gelirleri için Kurumlar Vergisi indirimli oranı %5 e çıkarıldı),

-ÖTV I Sayılı listeye ilişkin bir kısım makdu belirlemelerle ilgili Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesi, konularını içeren bir vergi düzenleme taslağı Meclis’e sunuldu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir